• 0962 82 72 91 - Mr. Anh
  • 0976 984 650 - Ms. Vy
Phòng Kinh Doanh Ô Tô VinFast Miền Nam
President 1622561347-multi_product10-23.jpg 1622561348-multi_product10-32.jpg 1622561348-multi_product10-4.jpg 1622561349-multi_product10-6.jpg 1622561349-multi_product10-7.jpg 1622561350-multi_product10-8.jpg 1622561350-multi_product10-9.jpg 1622561351-multi_product10-10.jpg 1622561351-multi_product10-11.jpg 1622561351-multi_product10-12.jpg
President

President

1622561347-multi_product10-23.jpg

1622561347-multi_product10-23.jpg

1622561348-multi_product10-32.jpg

1622561348-multi_product10-32.jpg

1622561348-multi_product10-4.jpg

1622561348-multi_product10-4.jpg

1622561349-multi_product10-6.jpg

1622561349-multi_product10-6.jpg

1622561349-multi_product10-7.jpg

1622561349-multi_product10-7.jpg

1622561350-multi_product10-8.jpg

1622561350-multi_product10-8.jpg

1622561350-multi_product10-9.jpg

1622561350-multi_product10-9.jpg

1622561351-multi_product10-10.jpg

1622561351-multi_product10-10.jpg

1622561351-multi_product10-11.jpg

1622561351-multi_product10-11.jpg

1622561351-multi_product10-12.jpg

1622561351-multi_product10-12.jpg

President

  • Số chỗ:7 chỗ
  • Giá: 3.800.000.000đ 4.600.000.000đ
Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tư vấn trả góp
Đăng ký lái thử
Đăng ký lái thử
Chọn dòng xe
Yêu cầu báo giá
Chọn dòng xe